Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

Polityka prywatności Strony Internetowej

 

1. Informacje ogólne.

1.1. Operatorem Strony Internetowej, www.vaness.pl zwanej dalej Stroną Internetową, jest Firma Handlowa „SKY” s.c. WIOLETTA CIOTKOWSKA, EWELINA GOLA REGON 366813060 z siedzibą przy ul. Podmiejska 32 lok. 29, 62-800 Kalisz

1.2. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach, sposobie korzytania przez Użytkowników ze stron internetowych i ich zachowaniu podczas korzystania ze stron internetowych w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").2. Informacje podane w formularzach.

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator gromadzi dane:

a) podane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach,

b) o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.2. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są udostępniane osobom trzecim za zgodą Użytkownika bądź w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18-07-2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą stanowić zbiór danych, potencjalnych klientów, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych. Zbiór danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu został zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są przetwarzane w celu:

a. wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,

b. realizacji umów zawartych z Użytkownikiem,

c. umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej.

2.5. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.3. Informacja o plikach cookies.

3.1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika , a także odczytywane przez strony internetowe podczas ponownego korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników. Pliki cookies przeznaczone są do usprawnienia Użytkownikowi korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3. Operator zalecamy Użytkownikowi Strony Internetowej przeczytanie polityki ochrony prywatności podmiotów, o których mowa w ust. 3.3. powyżej, aby poznać zasady korzystania z plików cookie stosowane przez te podmioty. w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności stron internetowych;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Strony Internetowej i podczas wielu sesji przeglądarek, w tym utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

e. uproszczenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

3.5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości otwierania oraz odtwarzania niektórych apikacji, pliktów lub dokumentów.

3.8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie internetowej.

3.9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.10. Dane pozyskiwane w sposób, o którym mowa w ust. 3 nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.4. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej, sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną Internetową.5. Udostępnienie danych.

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry