Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

Polityka prywatności Strony Internetowej

 

1. Informacje ogólne.

1.1. Operatorem Strony Internetowej, www.vaness.pl zwanej dalej Stroną Internetową, jest Firma Handlowa „SKY” s.c. WIOLETTA CIOTKOWSKA, EWELINA GOLA REGON 366813060 z siedzibą przy ul. Podmiejska 32 lok. 29, 62-800 Kalisz

1.2. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach, sposobie korzytania przez Użytkowników ze stron internetowych i ich zachowaniu podczas korzystania ze stron internetowych w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Definicje

2.2 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

2.3 Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.4 Użytkownik- każda osoba fizyczna, odwiedzająca witrynę internetową http://vaness.pl/;

2.5 Przetwarzanie- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

2.6 Administrator- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

2.7 Odbiorca- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

 

3. Informacje podane w formularzach.

3.1 Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator gromadzi dane:

a) podane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach,

b) o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.2. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są udostępniane osobom trzecim , w tym : Przelewy 24, PayPal, DPD, wyłącznie za zgodą Użytkownika bądź w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO  oraz ustawy z dnia 18-07-2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą stanowić zbiór danych, potencjalnych klientów.

3.4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach są przetwarzane w celu:

a. wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,

b. realizacji umów zawartych z Użytkownikiem,

c. umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej.

3.5. Dane podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, w tym we wszelkiego rodzaju formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3.6 Administrator zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z RODO. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, adres dostawy, data urodzenia, numer kontaktowy, adres e-mail, numer konta bankowego.  W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownicy zwrócą się do Administratora, pisząc na adres: vanessfashion1@gmail.com
3.7 Administrator
stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wymogami RODO .

3.8. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych.

4. Informacja o plikach cookies.

4.1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.

4.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika , a także odczytywane przez strony internetowe podczas ponownego korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników. Pliki cookies przeznaczone są do usprawnienia Użytkownikowi korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.3. Operator zalecamy Użytkownikowi Strony Internetowej przeczytanie polityki ochrony prywatności podmiotów, o których mowa w ust. 3.3. powyżej, aby poznać zasady korzystania z plików cookie stosowane przez te podmioty. w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności stron internetowych;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Strony Internetowej i podczas wielu sesji przeglądarek, w tym utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

e. uproszczenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

4.5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości otwierania oraz odtwarzania niektórych apikacji, pliktów lub dokumentów.

4.8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie internetowej.

4.9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4.10. Dane pozyskiwane w sposób, o którym mowa w ust. 3 nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.


5. Logi serwera.

5.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej, sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

5.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.

5.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną Internetową.

 

6. Udostępnienie danych.

6.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

6.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

6.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

7.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

7.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

8. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Administrator poinformuje umieszczając ogłoszenie na stronach serwisu, bądź mailowo.